index

Европейска мобилност в професионалното образование и обучение

Добре дошли в нашия MOOC за управление на мобилности!

Този MOOC е създаден в рамките на проект ENNE – Европейски мрежи за подобряване на ПОО, финансиран по програма Еразъм+.

Контролираното прилагане на МООК приключи, но цялото онлайн учебно съдържание все още е достъпно за свободно ползване.

Той предлага онлайн обучение, насочено към стартиране и управление на успешни европейски проекти за мобилност.

Курсът съдържа информация и съвети относно акредитацията и кандидатстването. Той се фокусира върху няколко аспекта, важни за изпълнението на проекта като подбор и подготовка на участници, обучение и мониторинг, оценка и валидиране на резултатите от обучението съгласно ECVET и завършва с финализирането на проекта.

Първо Ви молим да се регистрирате за Вашата езикова версия в формуляра по-долу. Надяваме се, че курсът ще Ви хареса.

Вашият обучител по време на курса: г-жа Дарина Петрунова

Дарина Петрунова е част от екипа на Европейски център за качество и екипа на проект ЕNNE, самата тя е имала възможността да се докосне до програма Еразъм+ като е взела участие в студентски обмен в Брюксел по време на магистърското си обучение. Именно тогава се е зародил интересът към възможностите, предоставени от ЕС. Няколко години след това Дарина вече е участвала в процеса по създаване, имплементиране и координиране на редица проекти, финансирани по програма Еразъм+. Също така е организирала редица събития и обучения в сферата на предприемачеството, иновациите и ПОО.

Урок 1
Добре дошли

Урок 2
Въведение

Урок 3
Приложение

Урок 4
Изпълнение

Урок 5
Финализиране

Регистрация в Mooc-а