u2_1

Защо европейски мобилности?Какво мислите? Какви може да са основните предимства за вас и вашата среда?

Онлайн обучение 16.11. – 25.11.2020

398 коментара за “u2_1”

 1. Марина Бояджиева

  Придобиват се знания, прилагани в други професионални образователни системи. Усъвършенстване и доразвиване на прилаганите от нас методи и способи за обучение. Обогатяване на чуждоезиковата терминология и култура в професионалната област. Умения за работа в екип. Подготовка на добре обучени кадри в Европейската общност.

 2. Ирина Мишкова - Йотова

  Обмяна на опит, придобиване и усъвършенстване на знания, умения и компетентности, пречупване на езиковата бариера.Запознаване с нови технологии, култури и обичаи. Създаване на нови познанства, социални контакти и приятелства.

 3. Веселина Милкова

  Обмяна на опит, идеи, практика. Качествена професионална подговка в нова среда.Повишаване на мотивацията и личностното развитие. Общуване в различна среда и много предизвикателства!

 4. Учителите, участвали в мобилностите като придружаващи лица имаха възможност да се запознаят с най-новите технологии в областта на електротехниката и да почерпят практически опит от дейността на европейски електроинженерни компании, който впоследствие внедриха в преподавателската си работа.

 5. За учениците, участващи в европейска образователна мобилност: качествена професионална подготовка, по-добро личностно развитие, придобиване на основни трудови навици, повишаване чуждоезиковите умения, опит, опознаване на нова култура, приятелство, сътрудничество.

 6. Ваня Нейчева

  Като координатор на национален консорциум в сферата на ПОО и представител на посредническа организация, осъществяваща европейски мобилности за обучаеми, подкрепям тезата, че ползите от мобилност са за всички! За нас това доведе до усъвършенстване на умения за управление на проекти, разширяване на партньорската мрежа и интернационализация. На индивидуално ниво, работата по европейски мобилности повиши мотивацията ми, разшири кръгозора и европейското ми самосъзнание и повиши квалификацията ми в сферата на ПОО.

Вашият коментар