u2_3

Какво можем да направим? Преглед на допустимите дейности по проекта и финансирането

Допустими дейности:

В рамките на Ключова дейност 1 организациите могат да кандидатстват за финансиране на проекти за мобилност за своите обучаеми или служители. Ако планирате да организирате редовно дейности за мобилност, първо трябва да кандидатствате за акредитация, за да получите улеснен достъп до възможностите за финансиране по Ключова дейност 1. Акредитацията е валидна за целия програмен период, а във вашия план по програма “Еразъм” вие определяте конкретните си дейности и цели.

Ако кандидатствате по “Еразъм+” за първи път или ако планирате да организирате само ограничен брой дейности, можете да помислите и за подаване не краткосрочен проект. С този вид проект можете да организирате различни дейности за мобилност за период от шест до осемнадесет месеца.

Конкретните възможности и за двата вида проекти зависят от целевата група:

Персонал

Персонал означава учители, обучители, служители или експерти, които не са преподаватели, както и персонал, работещ в областта на първоначалното или продължаващото професионално образование и обучение, напр. управленски персонал, консултанти и др. Участниците трябва да работят в изпращащата организация или да работят редовно с нея, за да подпомагат изпълнението на основните дейности на организацията (например като външни и вътрешнофирмени обучители, експерти или доброволци).

Те могат да бъдат изпратени в чужбина, за да преподават, да се обучават или да бъдат обучавани в училище или друга организация:

 • Наблюдение на работното място (от 2 до 60 дни) за усвояване на нови практики и събиране на нови идеи чрез наблюдение и взаимодействие с колеги, експерти или други специалисти в ежедневната им работа
 • Задачи за преподаване или обучение (от 2 до 365 дни) за предоставяне на учебно съдържание и учене чрез изпълнение на тези задачи и обмен с колеги
 • Курсове и обучения (от 2 до 30 дни, максимум 10 дни такса за курс на участник) за учене от квалифицирани специалисти въз основа на предварително определена програма за обучение и резултати от обучението. Необходимо е да има участници от поне две държави.


Other options are the invitation of experts, to host teachers/educators and preparatory visits. Experts for example can be invited from 2 – 60 days with the aim to improve the teaching, training and learning at the receiving organisation. Especially interesting can be preparatory visits to find reliable partners and arrange e.g. the details of a learner mobility. Up to three staff members from the sending organisation can get 575 EUR funding for travel and subistence.


Финансиране:

Финансирането зависи от три фактора: целевата група, страната на произход и страната на местоназначение, както и от продължителността. То включва суми за:

 • Организационна подкрепа
 • Разходи за пътуване в зависимост от разстоянието
 • Индивидуална подкрепа в зависимост от страната и продължителността
 • Подкрепа за включване
 • Езикова подкрепа
 • Извънредни разходи, напр. за скъпи пътувания, визи, медицински

В следващия раздел от този курс ще ви дадем повече информация относно подробностите, свързани с финансирането.

Опишете първите си идеи за проект:

Имате въпроси или искате да споделите нещо с нас и останалите участници в курса?

Онлайн обучение 16.11. – 25.11.2020

4 коментара за “u2_3”

  1. Разбира се! Това е една чудесна добавена стойност от проекта за всички участници. При предварителната подготовка задължително се включва езиков курс. Средства от бюджета за организационна подкрепа могат да се използват за организиране на курсове по език и ангажиране на езикова школа или учител. Например начално ниво А1-1 по Европейската езикова рамка по италиански, ако сте избрали италианска приемаща организация, или курс по специализиран бизнес английски. Дори допълнителни езикови курсове в училище е препоръчително да завършват със Сертификат за участие.

  1. Ваня Нейчева

   Здравейте!
   Европейската комисия предоставя следната дефиниция за придружаващи лица: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/annexes/annex-iii_en Техният брой зависи от конкретните цели и дейности и подлежи на обосновка.
   При участие на ученици със специални образователни потребности е задължително да се осигури придружител, който да подпомогне безпроблемното, безопасно и качествено протичане на дейностите за ползвателите.
   При мобилности за обучаеми, добра практика е да се предвиди по един придружител на всеки 10 ученици, който да следи за сигурността, дисциплината и да предоставя нужната подкрепа за участниците по време на престоя им в чужда европейска страна. Допустимо е придружителите да бъдат и повече, но нуждата от това и тяхната роля трябва да бъдат подробно обосновани.

Вашият коментар