u2_3

Какво можем да направим? Обща информация за допустими проектни дейности и финансиране:

Допустими дейности:

По Ключова дейност 1 организациите могат да кандидатстват за финансиране за реализиране на проекти за мобилност на свои обучаеми или служители. След 2021 г. стандартната процедура за участие в KД1 ще бъде първо да се кандидатства за акредитация и след това да се получава опростен достъп до възможности за финансиране по Ключова дейност 1 от бъдещата програма (2021-2027 г.).

Акредитацията е валидна за цялата програма и затова във вашия план по Еразъм трябва дефинирате конкретните си планове и цели.
Възможностите зависят от целевата група:

Служители

„Служители“ означава учители, преподаватели, отговорници по мобилността или персонал с административни или организационни функции в областта на професионалното образование и обучение.
Те може да са преподаватели в професионално училище или да организират обучения в предприятия или друга учебна организация в чужбина.

Между 2 дни и 2 месеца (без да се включва времето за пътуване)

Могат да работят или наблюдават работата на служители в предприятие или друга организация за ПОО


Финансиране:

Финансирането зависи от три фактора: целевата група, изпращащата държава и приемащата държава, както и продължителността.
Финансирането покрива разходи за:

 • Организационна подкрепа
 • Разходи за пътуване, базирани на разстоянието
 • Индивидуална издръжка, базирана на държавата и продължителността на престоя
 • Езикова подготовка
 • Подкрепа при специални нужди
 • Извънредни разходи

В следващия раздел от този курс ще ви дадем повече информация относно подробностите, свързани с финансирането.

Опишете първите си идеи за проект:

Имате въпроси или искате да споделите нещо с нас и останалите участници в курса?

Онлайн обучение 16.11. – 25.11.2020

4 коментара за “u2_3”

  1. Разбира се! Това е една чудесна добавена стойност от проекта за всички участници. При предварителната подготовка задължително се включва езиков курс. Средства от бюджета за организационна подкрепа могат да се използват за организиране на курсове по език и ангажиране на езикова школа или учител. Например начално ниво А1-1 по Европейската езикова рамка по италиански, ако сте избрали италианска приемаща организация, или курс по специализиран бизнес английски. Дори допълнителни езикови курсове в училище е препоръчително да завършват със Сертификат за участие.

  1. Ваня Нейчева

   Здравейте!
   Европейската комисия предоставя следната дефиниция за придружаващи лица: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/annexes/annex-iii_en Техният брой зависи от конкретните цели и дейности и подлежи на обосновка.
   При участие на ученици със специални образователни потребности е задължително да се осигури придружител, който да подпомогне безпроблемното, безопасно и качествено протичане на дейностите за ползвателите.
   При мобилности за обучаеми, добра практика е да се предвиди по един придружител на всеки 10 ученици, който да следи за сигурността, дисциплината и да предоставя нужната подкрепа за участниците по време на престоя им в чужда европейска страна. Допустимо е придружителите да бъдат и повече, но нуждата от това и тяхната роля трябва да бъдат подробно обосновани.

Вашият коментар