u3_1

Успешни проектни предложения


Какво е новото?

Настоящите предизвикателства, като пандемията от Covid-19, повишеното внимание към въпросите на устойчивото развитие и увеличаващата се значимост на цифровизацията, оказват влияние и върху програма Еразъм и се отразяват повече в новия програмен период. Основните принципи, дефинирани в стандартите за качество на Еразъм, са:

Екологична устойчивост и отговорност
Трябва да се промотира екологично устойчиво и отговорно поведение сред участниците. Трябва да се вземат предвид и устойчиви начини за транспортиране.
Дигитално образование – включително виртуално сътрудничество, виртуална мобилност и смесена мобилност
Трябва да се използват дигитални инструменти и учебни методи за допълване на физическите дейности по мобилността и за подобряване сътрудничеството с партньорските организации.

Нуждаете ли се от съвет, или пък искате да добавите нещо или имате въпроси?

Онлайн обучение 26.11. – 02.12.2020

Вашият коментар