u3_2

Кандидатстване на финансиране

Изисквания

Съществуват две възможности за участие в проект за мобилност:
Вашата организация кандидатства за акредитация:

Ако планирате редовно да изпращате в чужбина своите обучаеми и/или персонал през следващите години, трябва да кандидатствате веднъж за акредитация за Ключова дейност 1 и след това можете да подавате текущи годишни искания за финансиране. Акредитацията е неограничена във времето и осигурява постоянен достъп до финансиране на мобилност с учебна цел. Акредитацията се разглежда като членство в програма “Еразъм”.

Планирате краткосрочен проект за мобилност:

Основната идея на този вид проекти е да се даде възможност на организациите да организират няколко дейности по лесен начин и да натрупат опит с “Еразъм+”. Така че, ако сте нов участник в програмата или просто планирате по-малък проект, краткосрочните проекти може да са правилното решение за вас. Можете да кандидатствате веднъж годишно за период на изпълнение от 6 до 18 месеца. За период от пет години можете да получите финансиране три пъти. Броят на участниците може да бъде макс. 30.


Преди да започнете:

Разгледайте стратегията за интернационализация на вашата организация (или помислете за такава, ако все още няма такава) и се уверете, че ръководството ви подкрепя плановете ви. Извършването на мобилности означава известни усилия и ангажираност – обсъдете дали си струва да отидете на акредитация или да започнете с краткосрочен проект.

Разгледайте ръководството за програмата и уебсайта на Националната агенция. Уверете се, че организацията, която представлявате или за която работите, има право да кандидатства за финансиране.

Проверете следващия краен срок и техническите изисквания за електронното кандидатстване и подаване.

Разберете идентификатора на вашата организация (OID) или, ако сте нов участник в тази програма, регистрирайте организацията си.

Как да се регистрирате:

TЗа да регистрирате своята организация, първо трябва да създадете профил с EU Login. Отидете на страницата EU login, като влезете на следния адрес в браузера: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
Кликнете върху „създаване на профил“ (create an account) и въведете цялата информация, която се изисква.

След като сте предоставили цялата информация, потвърдили сте изискването за поверителност и сте кликнали върху „Създай профил“ (“Create an account”), ще получите имейл за потвърждение на мейла, посочен в регистрационната форма. Кликнете върху линка възможно най-скоро, защото той изтича след 1 час и 30 минути.

След като сте кликнали върху линка от имейла, ще бъдете пренасочени към сайта, където ще трябва да изберете нова парола за създаденото потребителско име. След това потвърдете.
След като разполагате с EU Login данни, може да заявите OID: Моля, проверете информацията в регистъра на организации.


Процесът на кандидатстване се управлява от Националната агенция във вашата страна. Можете да кандидатствате за индивидуална акредитация за вашата организация или да кандидатствате заедно с поне още една организация като консорциум. Самият формуляр за кандидатстване е публикуван тук, като за да получите достъп до него, трябва да влезете в системата на ЕС. Основната част от формуляра за кандидатстване е вашият “План Еразъм”. В него се посочва какво искате да постигнете чрез организирането на мобилности, как ще бъдат организирани, като трябва да се обхваща период от поне две години. По-конкретно, в плана “Еразъм” вие поставяте дългосрочни, измерими цели, описвате броя на планираните видове дейности и показвате как вашата институция ще изпълни плана по отношение на персонала. С подаването на заявлението се задължавате да спазвате стандартите за качество на програмата “Еразъм”.


Но нека преминем стъпка по стъпка. Във формуляра за кандидатстване се изисква:

  • Информация за вашата организация и нейния произход, напр. профил на организацията, нейни редовни дейности, профил на обучаващите се, опит с програми за обучение, размер, нужди и предизвикателства
  • Вашият план “Еразъм” включва
    • Цели – състоянието след приключване на институционалното развитие, целите трябва да са реалистични, измерими и оценими. Те не трябва да се фокусират само върху отделния учащ се, а и върху вашата организация. Обмислете плана за развитие на вашето училище, запитайте се къде иска да бъде вашата институция след Х години, каква е нейната мисия в областта на ПОО и как мобилността по програма “Еразъм” може да допринесе за нейното изпълнение? Формулярът за кандидатстване е много конкретен, иска се описание, график, как да се измерва напредъкът… и кой е разработил плана.
    • Дейности през следващите 2-5 години: За всяка година трябва да посочите приблизителния брой лица, които искате да изпратите в чужбина. Ще ви бъде поискан профил на обучаващите се и членовете на персонала и защо сте се спрели на вашата целева група.
    • Управление – как планирате да организирате дейностите си и да гарантирате успешното им изпълнение? Как ще допринесете за приоритетите на програмата: Приобщаване и многообразие, Екологична устойчивост и отговорност, Виртуално сътрудничество, виртуална мобилност и смесена мобилност, както и Активно участие в мрежата на организациите по Програма “Еразъм”? Как ще координирате и наблюдавате дейностите си? Как ще се справяте с промени в персонала или управлението? Как ще интегрирате резултатите от дейностите във вашата институция? Кой за какво отговаря във вашата организация (роли и отговорности)? Как ще споделяте резултатите от дейностите си или информацията за програмата с лица във и извън вашата организация?
  • Накрая, но не на последно място: Не забравяйте да качите подписаната Клетвена декларация.
  • По желание: Стратегически документи в подкрепа на кандидатурата ви, напр. стратегията ви за интернационализация или мисията ви.


Имате въпроси или искате да споделите нещо с нас и останалите участници в курса?

Онлайн обучение 26.11. – 02.12.2020

Вашият коментар