u3_3

От идеята до кандидатстването

Работа по вашия план за Erasmus

Разгледайте разпечатката на Рамка на проект 1. Вече сте отговорили на някои от въпросите, свързани с вашата мотивация и първоначални идеи:
  • Кого искате да изпратите в чужбина?
  • В коя държава?
  • Защо? Поради каква причина, каква е очакваната добавена стойност?
  • Какво искате да прави в чужбина целевата група/лице?
  • Каква е необходимата продължителност за постигане на вашата цел?
  • Искате ли да добавите или промените нещо?

Ако сте доволни от първата част на своя начален проект, нека продължим с някои други важни въпроси:


Всички въпроси са свързани с основни части от формуляра за кандидатстване. Може да видите, че с помощта на началния си проект успяхте да попълните голяма част от формуляра – поздравления!

Имате въпроси или искате да споделите нещо?

Онлайн обучение 26.11. – 02.12.2020

Вашият коментар