u4_1

Реализация на проекта – Обща информация

Проектът ви е одобрен – какво следва?


От акредитацията до изпълнението на дейностите

След като получите акредитацията си по “Еразъм”, можете да кандидатствате за финансиране на дейности. Това е много опростен формуляр за кандидатстване, който се подава веднъж годишно, обикновено през февруари за изпълнение на проект, който започва през юни. Вече не разполагате с текстови части (с изключение на възможни извънредни разходи), а основно трябва да изберете дейност и да добавите брой лица и дни.
Формулярът за кандидатстване можете да намерите на онлайн портала на Европейската комисия.
Първо трябва да въведете обща информация за вашето проектно предложение за Националната агенция, която ще получи, оцени и вземе решение за финансиране на вашето предложение. Разделът “План Еразъм” е свързан с вашето искане за акредитация, така че не са необходими допълнителни текстове. Просто прочетете внимателно информацията.

Основното съдържание на формуляра за кандидатстване се отнася до планираните от вас дейности:


You select the activity type from the drop-down list (e.g. Short-term Избирате вида на дейността от падащия списък (напр. Краткосрочна мобилност с учебна цел на учащи в областта на ПОО), броя на участниците и дните за участниците (вкл. дните за пътуване), придружаващите лица и подготвителните посещения в зависимост от избраната дейност. Можете да добавяте допълнителни дейности (напр. Job Shadowing (Наблюдение на работното място) за персонала), но имайте предвид, че всеки тип дейност може да бъде добавен само веднъж. Ако натиснете бутона “Превключване към средна продължителност”, можете да редактирате средните дни. Общата продължителност на дните ще бъде изчислена автоматично. След това попълвате подробности за участниците, например колко от тях имат по-малко възможности, участват в смесена мобилност или използват екологично пътуване. В долната част на страницата можете да добавите подробности за очакваните допълнителни разходи, напр. извънредни разходи или разходи за подкрепа за включване. Това е единственият елемент, в който трябва да дадете допълнителни подробности, а също и оценка на разходите. Останалият бюджет се изчислява от вашата Национална агенция въз основа на еднократни фиксирани суми за пътни и дневни разходи за група държави, целева група и продължителност. Моля, имайте предвид, че изтегляте средства за 12 месеца.

Какво е смесена мобилност

Смесените мобилности са мобилности, които се осъществяват както виртуално, така и на място. Съществуват разходи за пътуване и престой (за дейността на място), виртуалната част не се финансира отделно, т.е. реалните дни на присъствие трябва да са поне 10.

Какво следва?

След като сте получили финансирането си – или имате одобрено искане като акредитирана организация, или като резултат от успешно кандидатстване за краткосрочен проект – разгледайте нашия контролен списък за реализиране на проекта.Може да го свалите в pdf формат.


Да променим перспективата! Има прекалено много интересни региони в Европа за стаж, за които може да не сте помислили. Така че защо някой би имал интерес към стаж във вашия регион?

This part of the MOOC is shared with all language versions. Please write in English if possible.

Вашата държава?

Вашия регион?

Защо някой би имал интерес към стаж във вашия регион?

Кои са силните професионални сектори?


324 коментара за “u4_1”

Вашият коментар