u4_2

Подбор на бенефициенти

Макар че вече сте идентифицирали целевата си група в предложението, подадено до и одобрено от вашата Национална агенция, наличието на добре планирана стратегия за подбор на крайните бенефициенти ще ви помогне да определите най-подходящите обучаеми, като същевременно ще ви осигури полезна информация, която да използвате на по-късен етап, когато профилите на обучаемите бъдат одобрени от приемащата организация.

Според вас от какви компетенции се нуждаят участниците в проект за мобилност?


Важни са много компетенции, но основното е да има добра комбинация от:

  • Личностни/социални компетенции, включително мотивация, отговорност, точност/постоянство, адаптивност, упоритост, находчивост
  • Професионални компетенции, свързани с цялостно представяне в ПОО или с конкретна част от учебните резултати, както и други меки и професионални умения, придобити по време на други образователни практики и/или доброволчески дейности
  • Езикови компетенции
  • Дигитални компетенции

Матричен подбор на бенефициентите

To help you with the selection, we offer a matrix. In this matrix you list and evaluate the different competences.
There may be competencies that are more important for your project than others. You can take this into account by weighting competences with a freely selectable percentage.
In addition, you need to think about evaluation methods that allow you to grade on a scale of 1-10, for example. This could be certificates, a CV, an internal evaluation, interviews, written tests or letters.


Кои според вас са най-важните компетенции за подбора? Може ли да споделите някои примери и имате ли въпроси?

Онлайн обучение 03.12. – 11.12.2020

Вашият коментар