u4_5

Мониторинг

Мониторингът на представянето на бенефициента е споделена задача на изпращащата и приемащата организации.
Наставникът в компанията трябва редовно да следи представянето на бенефициента и да докладва на наставника в изпращащата институция
За повече информация и препоръки, гледайте нашето видео:

Искате ли да споделите нещо с нас?

Онлайн обучение 03.12. – 11.12.2020

Вашият коментар