u4_6

Валидиране и сертифициране

По време на мобилността трябва да бъдат оценени няколко аспекта.
Най-важният аспект за участниците е валидирането на резултатите от обучението. За повече информация, гледайте видеото:

Независимо от формуляра за оценяване, всеки участник в европейски проект за мобилност получава сертификат: т.нар. Europass Mobility. Europass Mobility е документ, който посочва знанията и уменията, придобити в друга европейска държава.
Изпращащата организация заявява Europass Mobility в национален Europass център и попълва информация относно проекта, организациите и участника. След това приемащата организация добавя информация за знанията, уменията и компетенциите, придобити в чужбина по време на програмата.

What methods for assessment are you using or want to use? How do you validate learning outcomes?

Онлайн обучение 03.12. – 11.12.2020

Вашият коментар