u5_1

Финализиране на проекта


Интересно ни е да разберем

Ако вече сте провели своята мобилност, как бихте оценили преживяването си:

Бихте ли стартирали нов проект?


Бихте ли променили нещо, когато организирате друг проект? Ако да, какво? Може ли да дадете съвет?

Онлайн обучение 14.12. – 18.12.2020

Вашият коментар