u5_2

Оценяване

Вече говорихме за оценяване представянето на участниците. Това включва валидиране на наученото и възможно кредитиране за допълнително обучение или кариерно развитие.
Под оценяване на този етап имаме предвид оценка на проекта и неговия ефект, но и управление на проекта и на всички свързани с него процеси.


Какви инструменти може да използвате за оценяване?


При избор на метод за оценяване, трябва да не забравяте целта на оценяването. Бихте ли искали да научите повече за ефекта от мобилността? Или за удовлетвореността на участници? Или бихте искали да подобрите собствените си умения за управление на проекти и да получите обратна връзка?

Кой метод на оценяване за коя цел бихте използвали (оценка на влияние, удовлетвореност …)?

Онлайн обучение 14.12. – 18.12.2020

Вашият коментар