u5_4

Отчитане

Когато става дума за финалния отчет, трябва да прецените два отделни аспекта: вашият отчет в качеството ви на отговорна организация изпращач и обратната връзка на участниците.

От всички участници в проект по мобилност се изисква да попълнят отчет в Инструмента за мобилност. За вас като изпращаща организация е важно да проверявате статуса. Веднага след връщането си участникът получава имейл със специален линк към отчета на участник. Искането за имейл се създава автоматично от Инструмента за мобилност. Отчетът на отделните участници се попълва онлайн в европейско проучване и е наличен на различни езици. Участникът може да запази проект и да изпрати формуляра. След изпращането му участникът може да свали PDF версия, но не може да редактира формуляра. В инструмента за мобилност вие в качеството си на организатор може да виждате статуса на отчета на участника. Отчетът или е „Изискан“, или „Предаден“. Ако имейл адресът не е правилен или има проблем с изпращане на имейла, статусът ще бъде „Недоставен“. В този случай е възможно отново да се изпрати заявление по имейл до участника.

В рамките на 60 дни след края на договора изпращащата организация трябва да подаде финален отчет за проекта в инструмента за мобилност. Партньорът-домакин трябва да подкрепи изпращащата организация, като предостави необходимата информация (обобщение на стажа, снимки, доказателство за успех и др.) за написване и подаване на финалния отчет.

Имате ли въпроси или съвети?

Онлайн обучение 14.12. – 18.12.2020

Вашият коментар