u2_3

Wat kunnen we doen? Overzicht van projectactiviteiten die in aanmerking komen en financiering

Mogelijke activiteiten

In het kader van kernactie 1 kunnen organisaties financiering aanvragen voor mobiliteitsprojecten voor hun leerlingen of personeelsleden. Als u van plan bent regelmatig mobiliteitsactiviteiten te organiseren, moet u eerst een accreditatie aanvragen om vervolgens eenvoudiger toegang te krijgen tot financieringsmogelijkheden in het kader van kernactie 1. De accreditatie geldt voor de hele programmageneratie en in uw Erasmusplan legt u uw concrete plannen en doelstellingen vast.
Als u Erasmus+ voor het eerst probeert of als u van plan bent slechts een beperkt aantal activiteiten te organiseren, kunt u ook denken aan het aanvragen van een kortetermijnproject. Met een dergelijk project kunt u gedurende een periode van zes tot achttien maanden verschillende mobiliteitsactiviteiten organiseren.
De concrete mogelijkheden voor beide hangen af van de doelgroep:

Personeel

Onder personeel wordt verstaan leraren, opleiders, mobiliteitsmedewerkers of niet-onderwijsdeskundigen en personeel dat werkzaam is in het initieel technisch en beroepsonderwijs en de initiële of voortgezette beroepsopleiding, bijvoorbeeld leidinggevend personeel, adviseurs enz. De deelnemers moeten werken in de uitzendende organisatie of regelmatig met de uitzendende organisatie samenwerken om de kernactiviteiten van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe en interne opleiders, deskundigen of vrijwilligers).

Zij kunnen naar het buitenland worden gestuurd om les te geven, een opleiding te volgen of te worden opgeleid in een school of een andere organisatie:

 • Job shadowing (2 tot 60 dagen) om nieuwe praktijken te leren en nieuwe ideeën op te doen door middel van observatie en interactie met collega’s, deskundigen of andere praktijkmensen in hun dagelijkse werk.
 • Onderwijs- of opleidingsopdrachten (2 tot 365 dagen) om leerinhouden aan te bieden en te leren door deze opdrachten uit te voeren en uit te wisselen met vakgenoten.
 • Cursussen en trainingen (2 tot 30 dagen, maximaal 10 dagen cursusgeld per deelnemer) om te leren van gekwalificeerde professionals op basis van een vooraf vastgesteld leerprogramma en leerresultaten. Er moeten deelnemers uit ten minste twee landen zijn.

Andere mogelijkheden zijn het uitnodigen van deskundigen, het ontvangen van docenten/opvoeders en voorbereidende bezoeken. Deskundigen kunnen bijvoorbeeld worden uitgenodigd voor 2 tot 60 dagen met als doel het onderwijs, de opleiding en het leren in de ontvangende organisatie te verbeteren. Bijzonder interessant kunnen voorbereidende bezoeken zijn om betrouwbare partners te vinden en bijvoorbeeld de details van een leerlingenmobiliteit te regelen. Maximaal drie personeelsleden van de uitzendende organisatie kunnen 575 euro aan reis- en verblijfskosten ontvangen.

Financiering:

De financiering hangt af van drie factoren: de doelgroep, het land van herkomst en het land van bestemming en de duur. Het omvat bijdragen voor:

 • organisatorische ondersteuning
 • Reiskosten op basis van de afstand
 • Individuele ondersteuning op basis van land en duur
 • Ondersteuning bij insluiting
 • Taalkundige ondersteuning
 • Uitzonderlijke kosten voor bv. dure reizen, visa, medische certificaten…
 • Cursuskosten
 • Kosten voor voorbereidende bezoeken

In het volgende hoofdstuk van deze cursus geven we meer informatie over de details van de financiering.

Maak een eerste schets van je projectidee:

Heeft u vragen of andere aspecten die u met ons en de andere cursisten wilt delen?

Online ondersteuning 16.11. – 25.11.2020

37 reacties op “u2_3”

 1. De projectideeën die je in de bovenstaande opdracht ingeeft worden in geen geval gebruikt door het ENNE project of de deelnemers eraan. Deze gegevens worden bovendien niet opgeslagen. maak na de oefening zeker een export via de knop documenten

Een reactie achterlaten