u3_2

Subsidie aanvragen

Enkele vereisten

Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen aan een mobiliteitsproject:
Als u van plan bent uw lerenden en/of personeel de komende jaren regelmatig naar het buitenland te sturen, dient u één keer een accreditatie aan te vragen voor kernactiviteit 1 en kunt u vervolgens doorlopend jaarlijkse financieringsaanvragen indienen. De accreditatie is onbeperkt in de tijd en biedt continue toegang tot financiering voor leermobiliteit. De accreditatie wordt gezien als een Erasmus-lidmaatschap.
U plant een kortlopend mobiliteitsproject:

Het belangrijkste idee van dit soort projecten is dat organisaties op een eenvoudige manier enkele activiteiten kunnen organiseren en ervaring kunnen opdoen met Erasmus+. Dus als u nieuw bent in het programma of gewoon een kleiner project plant, zijn kortetermijnprojecten misschien de juiste oplossing voor u. U kunt eenmaal per jaar een aanvraag indienen voor een uitvoeringsperiode van 6 – 18 maanden. In een periode van vijf jaar kunt u drie keer financiering ontvangen. Maximaal 30 deelnemers.


Voor je begint:

Bekijk de internationaliseringsstrategie van uw organisatie (of denk erover na als die nog niet bestaat) en zorg ervoor dat uw management uw plannen steunt. Het uitvoeren van mobilities vergt enige inspanning en inzet – bespreek of het de moeite waard is om voor een accreditatie te gaan of dat u begint met een kortetermijnproject.

Bekijk de programmagids en de website van uw Nationaal Agentschap. Zorg ervoor dat de organisatie die u vertegenwoordigt of waarvoor u werkt in aanmerking komt voor financiering.

Controleer de volgende deadline en de technische vereisten voor de elektronische aanvraag en indiening.

Ontdek uw organisatie ID (OID) of registreer uw organisatie als u nieuw bent in dit programma.

Hoe je je kan registreren:

Om je organisatie te registreren moet je eerst een account openen met een EU Login. Ga naar de EU login pagina door in de browser het volgende adres in te voeren: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
Klik op creëer een account en vul op de volgende pagina alle informatie in die gevraagd wordt.

Nadat je alle informatie hebt ingevuld, de privacyverklaring hebt bevestigd en op “Crëer een account” hebt geklikt, ontvangt u een bevestigingsmail van EU-login naar het e-mailaccount dat u in het registratieformulierhebt opgegeven. Gelieve zo snel mogelijk op de link te klikken. De link vervalt na 1u en 30min.

Nadat je op de link in de e-mail hebt geklikt, word je naar de site geleid waar je gevraagd wordt een nieuw wachtwoord te kiezen voor de aangemaakte gebruikersnaam. Daarna dien je je aan te melden. Zodra je je EU Login gegevens hebt, kan je een OID aanvragen: Controleer de informatie in het organisatieregister.

We gaan voor accreditatie


De aanvraagprocedure wordt beheerd door het Nationaal Agentschap van uw land. U kunt een individuele accreditatie voor uw organisatie aanvragen of samen met ten minste één andere organisatie een consortium aanvragen. Het aanvraagformulier zelf wordt hier gepubliceerd. U hebt uw EU-login nodig om toegang te krijgen tot het formulier. Het belangrijkste onderdeel van de aanvraag is uw “Erasmus Plan”. Hierin zet u uiteen wat u wilt bereiken met het organiseren van mobiliteitsactiviteiten, hoe deze zullen worden georganiseerd, en het moet minstens twee jaar bestrijken. Meer specifiek stelt u in het Erasmusplan meetbare langetermijndoelstellingen vast, beschrijft u het aantal geplande soorten activiteiten en laat u zien hoe uw instelling het plan qua personeel zal uitvoeren. Met het indienen van de aanvraag verbindt u zich ertoe te voldoen aan de Erasmus-kwaliteitsnormen.


We gaan stap voor stap te werk. Het aanvraagformulier vraagt om:

 • Informatie over uw organisatie en haar achtergrond, bijv. type organisatie, reguliere activiteiten, profiel van uw lerenden, ervaringen met leerprogramma’s, omvang, behoeften en uitdagingen.
 • Uw Erasmusplan omvat
  • Doelen – de situatie na de realisatie van een ontwikkeling, doelen moeten realistisch, meetbaar en evalueerbaar zijn. Ze moeten niet alleen gericht zijn op de individuele leerling, maar op uw organisatie. Denk aan uw schoolontwikkelingsplan, vraag uzelf af waar uw instelling over x jaar wil staan, wat is haar missie in technisch en beroepsonderwijs en -opleiding en hoe kan Erasmusmobiliteit bijdragen aan de verwezenlijking daarvan? Het aanvraagformulier is zeer concreet, het vraagt om een beschrijving, een tijdschema, hoe de vooruitgang wordt gemeten… en wie het plan heeft ontwikkeld.
  • Activiteiten in de komende 2-5 jaar: Voor elk jaar moet u aangeven hoeveel personen u naar het buitenland wilt sturen. U wordt gevraagd naar het profiel van de cursisten en de personeelsleden en waarom u voor uw doelgroep heeft gekozen.
  • Management – hoe bent u van plan uw activiteiten te organiseren en de succesvolle uitvoering ervan te garanderen? Hoe draagt u bij aan de prioriteiten van het programma Inclusie en diversiteit, Duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor het milieu, virtuele samenwerking, virtuele mobiliteit en gemengde mobiliteit en actieve deelname aan het netwerk van Erasmus-organisaties? Hoe gaat u uw activiteiten coördineren en monitoren? Hoe gaat u om met personeels- of managementwisselingen? Hoe gaat u de resultaten van de activiteiten in uw instelling integreren? Wie is waarvoor verantwoordelijk in uw organisatie (rollen en verantwoordelijkheden)? Hoe gaat u de resultaten van uw activiteiten of programma-informatie delen met personen binnen en buiten uw organisatie?
 • Last but not least: Vergeet niet de ondertekende verklaring op eer te uploaden.
 • Optioneel: Strategische documenten ter ondersteuning van uw aanvraag, bijvoorbeeld uw internationaliseringsstrategie of een missieverklaring.


Heb je vragen of andere aspecten die je met ons en de andere cursisten wilt delen?

Online ondersteuning 26.11. – 02.12.2020

4 reacties op “u3_2”

 1. Wij dienden in 2019 en 2020 reeds onze eerste twee projectaanvragen in. Deze werden goedgekeurd met een mooie score. Onze projectaanvragen vormen de basis van de verdere uitwerking, uitvoering, monitoring en evaluatie van onze huidige lopende projecten.
  Dit jaar dienden we ook een accredidatieaanvraag in, waarvan we het resultaat binnenkort mogen verwachten. Dankzij deze accreditatie kunnen we onze plannen verder consolideren en onze internationalisering écht op de kaart zetten binnen onze organisatie op langere termijn.

 2. @ Dirk
  Uit hetgeen ik begrepen heb, wordt de oproep tot accreditatie elk jaar vernieuwd.
  Je kan dus volgend jaar opnieuw een aanvraag doen.

  Maar niets belet u om een mobiliteitsproject op korte termijn aan te vragen.

  1. @ Dirk In het voorjaar is er steeds een oproep voor korte termijn projecten. De exacte deadline hiervoor is nog niet gekend maar zal vermoedelijk in de maand maart of april liggen. Als je een langdurige accreditatie wil aanvragen volgt wellicht een nieuwe oproep met een deadline in oktober 2021.

Een reactie achterlaten