u4_4

Werkplan en leerovereenkomst

Als voorbereiding op de stage wordt een werkplan opgesteld. Hierin staan de werktijden en de verschillende mogelijke activiteiten. De voorwaarden voor de mobiliteit worden vervolgens vastgelegd in een leerovereenkomst tussen de uitzendende en gastorganisatie en de begunstigde.
Dankzij ECVET, het Europees systeem voor studiepuntenoverdracht voor arbeidsmarktgericht onderwijs, is het gemakkelijker om validatie en erkenning te krijgen van werkgerelateerde vaardigheden en kennis die in verschillende systemen en landen werden verworven – zodat zij kunnen meetellen voor beroepskwalificaties.
Laten we ECVET eens nader bekijken:

We bekijken de verschillende stappen van een mobiliteitsproject volgens ECVET:

Aanvullende informatie

 • In het Memorandum of Understanding komen de verzendende en de gastorganisatie overeen om samen een project uit te voeren op basis van ECVET.
 • De leerresultaten geven aan wat de leerling aan het einde van de opleiding of de stage zal weten, begrijpen en kunnen. Dit word gedefinieerd als kennis, vaardigheden en competenties. De deelnemers, de uitzendende organisatie en de gastorganisatie moeten deze samen bepalen.
 • De leerovereenkomst is een contract dat door alle mobiliteitspartijen, de lerende inbegrepen, wordt ondertekend en waarin de leerduur en de verwachte leerresultaten worden vastgelegd, naast mechanismen voor beoordeling, validatie en erkenning.
 • De leeractiviteiten moeten in overeenstemming zijn met de leerovereenkomst.
 • De gastorganisatie voert een beoordeling uit op basis van de criteria die in de leerovereenkomst zijn vastgelegd.
 • Thuis worden de beoordelingsresultaten van de gastpartner geëvalueerd door de uitzendende organisatie voor validatie en erkenning.
 • Thuis worden de beoordelingsresultaten van de gastpartner geëvalueerd door de uitzendende organisatie voor validatie en erkenning.
 • Hoe moeten de leerresultaten worden gedefinieerd?

  Het definiëren van leerresultaten is een uitdagende taak. Om je te ondersteunen heeft het EUKCEM-project een videotutorial en een ECVET-databank gemaakt. Daar vind je leereenheden en leerresultaten voor een groot aantal beroepen, gebaseerd op de ervaringen van verschillende succesvolle mobiliteitsprojecten.

  De leerresultaten beschrijven wat de leerlingen moeten bereiken tijdens hun verblijf in het buitenland. Deze beschrijving is onderverdeeld in kennis, vaardigheden en competenties. We beschrijven samen één leereenheid: Denk na over de verschillende aspecten en vul de informatie in die past bij je geplande project. Als je hulp nodig hebt, voorzien we ook een voorbeeld.  Wat is jouw ervaring met ECVET in mobiliteit? Kun je goede praktijken delen of heb je problemen waar de deelnemers en trainers van deze MOOC je mee kunnen helpen? Als je leermodules wilt delen, zou het geweldig zijn als je een bijdrage kunt leveren aan de EUKCEM ECVET-database http://eu-mobility.eu/ecvet-database/?

  Online ondersteuning 03.12. – 11.12.2020

  3 reacties op “u4_4”

  Geef een reactie