u4_6

Validatie en certificering

Tijdens een mobiliteit moeten verschillende aspecten geëvalueerd worden. Het belangrijkste voor de deelnemers is de validatie van de leerresultaten. Bekijk de video voor meer informatie:

Los van het beoordelingsformulier ontvangt elke deelnemer aan een Europees mobiliteitsproject een certificaat: De Europass Mobility. De Europass Mobility is een document om kennis en vaardigheden die in een ander Europees land zijn verworven te documenteren.
De uitzendende organisatie vraagt de Europass Mobility aan bij een Nationaal Europass Centrum en voegt informatie toe over het project, de organisaties en de deelnemer. De gastorganisatie voegt vervolgens gegevens toe over de kennis, vaardigheden en competenties die tijdens het project in het buitenland zijn verworven.

Welke beoordelingsmethoden gebruikt u of wilt u gebruiken? Hoe valideert u de leerresultaten?

Online ondersteuning 03.12. – 11.12.2020

Geef een reactie