u3_4

Интернационализация в професионалното образование и обучение


С оглед на ситуацията във вашата организация, нека видим как може да изглежда стратегията ви за интернационализация:Можете ли да споделите добри практики от своя опит или имате ли въпроси?

Онлайн обучение 26.11. – 02.12.2020

Вашият коментар