u4_3

Подготовка на бенефициентите

Участието в проект за мобилност е голямо предизвикателство за бенефициентите. От тях се очаква да живеят и работят в друга държава и да комуникират на друг език. Колкото по-добре подготвени са, толкова по-добре ще могат да се справят с това предизвикателство.


Нека да тестваме собствените ви междукултурни компетенции:

Искате ли да споделите нещо?

Онлайн обучение 03.12. – 11.12.2020

1 коментар за “u4_3”

  1. Марина Бояджиева

    Познанията за културата, нравите и обичаите на всяка държава са безспорен факт за успешно изпълнение на проектни дейности при мобилност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.