u4_3

Подготовка на бенефициентите

Участието в проект за мобилност е голямо предизвикателство за бенефициентите. От тях се очаква да живеят и работят в друга държава и да комуникират на друг език. Колкото по-добре подготвени са, толкова по-добре ще могат да се справят с това предизвикателство.


Нека да тестваме собствените ви междукултурни компетенции:

Искате ли да споделите нещо?

Онлайн обучение 03.12. – 11.12.2020

Вашият коментар