u5_3

Разпространение & използване на резултатите

Дейностите за разпространение и използване на резултатите са начин да се покаже какво е постигнато като част от проекта за мобилност. Те са задължителни във всеки финансиран проект, но също така са важни за вашата организация. Да направиш нещо добре и да говориш за това е познат, но ефективен трик, особено в маркетинга. Положили сте големи усилия за реализиране на проекта, за организацията и най-вече за участниците. Хората трябва да знаят това, особено с оглед конкуренцията в областта на професионалното образование и обучение.
Нека разгледаме разпространението и използването на резултати, както и възможни дейности за това.


А сега е ваш ред, попълнете своя план за разпространение и използване:Имате ли въпроси или съвети?

Онлайн обучение 14.12. – 18.12.2020

Вашият коментар