u4_1

Projectimplementatie in een notendop

Je project is goedgekeurd. En nu?


Van accreditatie tot uitvoering van activiteiten

Zodra u uw Erasmus-accreditatie hebt ontvangen, kunt u financiering voor activiteiten aanvragen. Dit is een zeer vereenvoudigde aanvraag die u eenmaal per jaar indient, meestal in februari voor een projectuitvoering die in juni begint. U hoeft geen tekstdelen meer in te vullen (behalve voor eventuele uitzonderlijke kosten), maar u moet vooral een activiteit kiezen en het aantal personen en de dag toevoegen.
Het aanvraagformulier is te vinden op het onlineportaal van de Europese Commissie.
U vult eerst wat algemene informatie in over uw projectvoorstel en over het Nationaal Agentschap dat uw voorstel zal ontvangen, beoordelen en beslissen over de selectie ervan. Het onderdeel Erasmusplan heeft betrekking op uw accreditatieaanvraag, zodat er geen extra teksten nodig zijn. Lees de informatie gewoon aandachtig door.

De belangrijkste inhoud van het aanvraagformulier betreft uw geplande activiteiten:


U selecteert het type activiteit uit de keuzelijst (bv. Leermobiliteit op korte termijn van leerlingen in het technisch en beroepsonderwijs), het aantal deelnemers en de dagen voor deelnemers (incl. reisdagen), begeleiders en voorbereidende bezoeken. U kunt extra activiteiten toevoegen (bv. Job Shadowing voor personeel), maar let erop dat elk type activiteit slechts één keer kan worden toegevoegd. Als u op de knop ‘Omschakelen naar gemiddelde duur’ klikt, kunt u de gemiddelde dagen bewerken. Het totaal aantal dagen wordt automatisch berekend. Daarna vult u details over de deelnemers in, bijvoorbeeld hoeveel van hen minder mogelijkheden hebben, deelnemen aan een gemengde mobiliteit of gebruik maken van groene reizen. Onderaan de pagina kunt u details toevoegen over verwachte extra kosten, bijvoorbeeld uitzonderlijke kosten of kosten voor inclusieondersteuning. Dit is het enige item waar u nadere details en een kostenraming moet geven. Het resterende budget wordt door uw Nationaal Agentschap berekend op basis van forfaitaire bedragen voor reis- en verblijfskosten voor een landengroep, doelgroep en duur. Houd er rekening mee dat u fondsen aanvraagd voor 12 maanden.

Wat is een blended mobiliteit?

Gemengde mobiliteiten zijn mobiliteiten die zowel virtueel als ter plaatse plaatsvinden. Er zijn reiskosten en verblijfskosten (voor de activiteit ter plaatse), het virtuele gedeelte wordt niet afzonderlijk gefinancierd, d.w.z. dat de werkelijke dagen van aanwezigheid nog steeds ten minste 10 moeten bedragen.

En nu?

Nadat u uw financiering hebt ontvangen – hetzij uit de aanvraag als geaccrediteerde organisatie, hetzij als resultaat van een succesvolle aanvraag voor een kortlopend project – bekijk dan onze checklist voor projectrealisatie.U kunt de checklist downloaden als pdf.


Laten we eens van de andere kant kijken! Er zijn veel zeer interessante regio’s in Europa waar je een stage kunt doen, waar je misschien niet aan gedacht hebt. Waarom zou iemand dan in jouw regio stage lopen?

Dit is de input van de cursisten – klik op de vlag voor details over de regio’s in het betreffende land.

En nu is het jouw beurt:

Dit deel van de MOOC wordt met alle taalversies gedeeld. Schrijf indien mogelijk in het Engels.

Je land?

Je regio?

Waarom zou iemand in jouw regio stage lopen?

Wat zijn sterke professionele sectoren?