u4_2

Selectie van de begunstigden

Je hebt je doelgroep al vastgelegd in het voorstel dat je indiende en dat door je Nationaal Agentschap goedgekeurd werd. Toch zal een goed geplande strategie voor de selectie van de eindbegunstigden je helpen bij het identificeren van de meest geschikte studenten. Je verstrekt hierbij ook nuttige informatie die in een later stadium kan worden gebruikt, wanneer je de profielen van de studenten met de gastorganisatie gaat matchen.

Wat denk je, welke competenties hebben de deelnemers aan een mobiliteitsproject nodig?


Veel competenties zijn belangrijk, maar wat telt is een goede combinatie van:

  • Persoonlijke/sociale competenties zoals motivatie, verantwoordelijkheid, stiptheid/regelmaat, aanpassingsvermogen, volharding, vindingrijkheid
  • Beroepscompetenties hebben betrekking op de algemene prestaties in arbeidsmarktgericht onderwijs of op een specifiek gebied van leerresultaten, alsook op andere zachte en harde vaardigheden die tijdens eerdere op werk gebaseerde leer- en/of vrijwilligersactiviteiten zijn verworven.
  • Taalcompetenties
  • Digitale competenties


Wat zijn volgens jou de belangrijkste competenties voor de selectie? Kan je enkele voorbeelden geven of heb je vragen?

Online ondersteuning 03.12. – 11.12.2020

Geef een reactie